Lütfen Bekleyin..

Dünya Sağlık Örgütü

Kemik Tümörlerinin Belirtileri Nelerdir?

Tümörün türüne bağlı olarak şişlik ve ağrı en sık rastlanan belirtilerdir. Bu özellikle kötü huylu tümörlerde yani sarkomlarda belirgin iken iyi huylu tümörlerin bir çoğu uzun süre belirti vermeden kalabilir.

Kaç Tür Kemik Tümörü Vardır?

Kemik tümörleri primer ( yani kemikten kaynaklanan ) veya sekonder yani kemiğe başka bir organdan metastaz yolu ile yayılan tümörler olmak üzere ikiye ayrılır. Kemiğin kendisinden kaynaklanan tümörler de kendi arasında iyi huylu ( benign) ve kötü huylu (malign) tümörler olarak ayrılırlar. Malign tümörler aynı zamanda sarkom olarak da adlandırılırlar.

Sarkom Nedir?

Sarkomlar kas-iskelet sistemini oluşturan dokuların kötü huylu tümörleri yada kanserleridir. Kötü huylu bir tümörle iyi huylu bir tümör arasındaki en önemli ayrım kötü huylu tümörlerin yayılma ( metastaz yapabilmeleri) ve bu yüzden yaşamı tehdit eden tümörler olmalarıdır.


Metastaz

Kötü Huylu Tümörler Hangi Organlara Yayılım ( Metastaz) Gösterirler?

Önemli bir kısmı akciğere, diğer kemiklere metastaz yaparken nadiren iç organ metastazları görülebilir.

Kötü huylu tümörler hangi yöntemlerle teşhis edilebilir?

Öncelikle hastanın şikayetleri, muayenesi, görüntüleme yöntemleri ve laboratuvar incelemeleri sonrasında teşhis edilmektedirler.

Hangi görüntüleme yöntemleri teşhiste kullanılmaktadır?

Röntgen incelemeleri, ilaçlı (kontrastlı) bilgisayarlı tomografi ve MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme), sintigrafi ve nadiren PET (pozitron emisyon tomografisi) kullanılan yöntemlerdir.
Ayrıca metastazları araştırmaya yönelik akciğer filmleri ve daha güvenilir olarak akciğer tomografisi gereklidir.
Tüm gelişmiş yöntemlere rağmen röntgen filmleri kemik tümörlerinde hala en yaralı incelme yöntemidir. Özellikle kemik tümörlerinde bilgisayarlı tomografi, yumuşak doku tümörlerinde MRI ve kemik ve yumuşak dokuyu birlikte tutan tümörlerde her iki inceleme yöntemine ihtiyaç vardır.

İyi Huylu Kemik Tümörlerinin Belirtileri Nelerdir?

Ağrı en sık görülen belirtidir. Genellikle geceleri ortaya çıkar. Tümörün türüne bağlı olarak çok şiddetli ağrıdan hafif ağrıya kadar değişken olabilir. Başlangıçta ağrı kesicilere cevap verir. Eğer tümör lokal agresif yani saldırgan bir tümörse ağrı giderek artar, sürekli bir hal alır ve sıradan ağrı kesicilere cevap vermez.

İyi Huylu Kemik Tümörleri Nasıl Tedavi Edilirler?

Genel olarak tümörlü dokunun çıkarılması ve oluşan boşluğun boşluk doldurucu organik yada inorganik yapılarla doldurulması şeklinde tedavi edilirler. Lokal agresif tümörlerde tümörün tekrarlamasını önlemek için ilave ajanlar ( alkol, fenol, hidrojen peroksit gibi kimyasal maddeler, koterizasyon yani yakma, yüksek devirli turlarla kazıma, sıvı nitrojenle dondurma gibi ) kullanılmalıdır.

Kemiği aşırı derecede zayıflatan tümörlerde yada tümörle birlikte kırıkta oluşmuş çivi plak gibi ilave malzemeler kullanılarak kemik desteklenmelidir.

Basit kemik kistleri ve bazı benzer tümörlerde 1-2 cm’lik küçük kesilerle ameliyat yapılabilmekte bu hastalar çok kısa bir süre içinde normal yaşamlarına dönebilmektedirler.